Ngôi trường là nhà, cô giáo là mẹ, các cháu là con.

welcome mam non 1