Hội thi Cắm Hoa Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2023

Ngày 17/11/2023, tập thể Trường Mầm non Hoa Mai 3 đã tổ chức Hội thi Cắm hoa Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2023 và trao giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

e7a4e583ade007be5ef1184

a98d066d4e0ee450bd1f171

48b9455f023ca862f12d175

4d868908ce6b64353d7a181

ad125a9e12fdb8a3e1ec174

b09a8f33c7506d0e3441177

ca199471d312794c2003173

e32d9fcbd7a87df624b9172

08a913545437fe69a726185

d6fa05534d30e76ebe21178

ca9ca62fee4c44121d5d182

b55bb347fb24517a0835183

991c9f52d7317d6f2420179

3990030a4b69e137b878176

fa93ebdea3bd09e350ac180

7f9c52731a10b04ee901170

fdc31bf45297f8c9a186165

b158498401e7abb9f2f6163

76f829256146cb189257166

9d3c84f1cc9266cc3f83164

3fb1bea1f7c25d9c04d3162

04b8d7859fe635b86cf7169

a74149a901caab94f2db168

13b0636a2b098157d818167