Cơ cấu tổ chức năm học 2022-2023

+ Ban Giám Hiệu:

 • Nguyễn Thị Diễm Thúy – Hiệu trưởng
 • Nguyễn Thị Ngọc Hoa – Phó hiệu trưởng chuyên môn – Chủ tịch công đoàn
 • Nguyễn Thị Như Thảo – Phó hiệu trưởng bán trú

+ Tổ Văn phòng:

 • Nguyễn Thùy Dung – Kế toán – Tổ trưởng
 • Đinh Khánh Thùy Trang – Y tế – Thủ quỹ
 • Nguyễn Thị Thu Hương – Phục vụ
 • Đỗ Văn Trễ – Bảo vệ
 • Quản Thanh Phương – Bảo vệ

+ Tổ Cấp dưỡng:

 • Hàn Cẩm Ái – Cấp dưỡng – Tổ trưởng
 • Châu Thị Hoài Thu – Cấp dưỡng
 • Lê Thị Kim Lam – Cấp dưỡng
 • Nguyễn Thị Bích Liễu – Cấp dưỡng
 • Đào Hồng Yến – Cấp dưỡng
 • Lê Thị Ngọc Triệu – Cấp dưỡng

+ Tổ khối Nhóm trẻ – Mầm:

 • Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Giáo viên
 • Đặng Hoàng Yến Nhi – Bảo mẫu
 • Nguyễn Thị Xuân Mai – Giáo viên – Tổ trưởng
 • Nguyễn Ngọc Sương – Giáo viên
 • Trần Thị Thanh Tuyền – Giáo viên – Phó bí thư chi đoàn

+ Tổ khối Chồi:

 • Đặng Thị Minh Hoàng – Giáo viên – Tổ trưởng
 • Nguyễn Thị Bích Tuyền – Giáo viên
 • Phạm Thị Nhàn – Giáo viên – Bí thư chi đoàn

+ Tổ khối Lá:

 • Trần Thị Yến Dung – Giáo viên – Tổ trưởng
 • Đinh Thị Den Ni – Giáo viên
 • Nguyễn Thị Hồng Thái
 • Đinh Thị Kim Anh – Giáo viên
 • Nguyễn Thị Mỹ Trang – Giáo viên – Phó chủ tịch công đoàn
 • Võ Thị Minh – Giáo viên