Lễ Tổng Kết – Mừng ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6 năm học 2023-2024

Ngày 27/5/2024, Trường Mầm Non Hoa Mai 3 đã tổ chức Lễ Tổng Kết – Mừng ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6 năm học 2023-2024 và Lễ Ra Trường của các cháu lớp Lá cho các học sinh thân yêu của trường.

2bd7f352657fc5219c6e85

8da27d56ec7b4c25156a73

8e2d8d461b6bbb35e27a76

07f3267bb75617084e4774

8a3bc3445569f537ac7875

4c6213798554250a7c4583

15894717d13a7164282b84

791af633601ec040990f78

0f81b4ac228182dfdb9077

01c4f5ee63c3c39d9ad279

73464867de4a7e14275b80

300f245db570152e4c6172

e6c0fa916bbccbe292ad71

1ff61d4f8b622b3c727381

740a63bef59355cd0c8282

e7990923990e3950601f69

5633c78757aaf7f4aebb70

59c3bb7a2b578b09d24668

d96956acc68166df3f9067

78e9fcc86ce5ccbb95f466

b7effb01682cc872913d58

afbaf5af6682c6dc9f9357

0c7496b6059ba5c5fc8a59

615729e3bace1a9043df60

c755d1d042fde2a3bbec62

bd275a94c9b969e730a861

59be53f8c0d5608b39c456

af32326ba24602185b5764

8f93bbbb2b968bc8d28765

ca1d7a70ea5d4a03134c63

9328b08822a582fbdbb452

f8a4f68068adc8f391bc54

d8fe63a3f18e51d0089f53

795053c9cfe46fba36f548

33b2342da900095e501151

1561a14a3d679d39c47647

a25dee67734ad3148a5b49

ae5c4678d855780b214455

 

 

 

 

 

Tên file: 5290582457132012139-1.mp4
Tải về
Tên file: 355832302200402646-1.mp4
Tải về
Tên file: 1707700919222695599-1.mp4
Tải về
Tên file: 8039088737536688350-1.mp4
Tải về
Tên file: 7658099201419867635-1.mp4
Tải về
Tên file: 1543932308738373334-1.mp4
Tải về